İçindekiler / Contents


Takdim/Editorial
Şöyleşi / Interview
Aksu Akçaoğlu

Tam Metin / FulltextKentsel Marjinallik ve Devletin Sağ Eli

Urban Marginality and the Right Hand of the State

Loïc Wacquant & Aksu Akçaoğlu

Özet & Abstract


Makaleler / Articles

Loïc Wacquant: Karşılaştırmalı Bir Kent Sosyolojisinin Ana Hatları

Loïc Wacquant: Outline of a Comparative Urban Sociology

Tom Slater (Çeviren: Müge Güvenç Akçaoğlu)

Özet & AbstractKentsel Yoksulluk Tartışmalarının Kavramsal Kalibrasyonu: Wacquant ve İleri Marjinallik

Conceptual Recalibration of the Debates on Urban Poverty: Wacquant and Advanced Marginality

Anıl Mühürdaroğlu

Özet & AbstractWacquant’la Bakmak ve Anlamak: Saha, Kavramlar ve –Kent- Sosyolojisi

Exploring and Understanding with Wacquant: Field, Concepts and –Urban-Sociology

Nezihe Başak Ergin

Özet & AbstractToplumsal Mekân ve Düşünümsel bir Kent Sosyolojisinin İnşası: Bourdieucülüğün Mekâna Müdahalesini Sorunsallaştırmak

Social Space and the Genesis of a Reflexive Sociology: Bourdieu’s Interventions in the Study of Space

Sinan Tankut Gülhan

Özet & AbstractSürgün Bölgelerini Yeniden Düşünmek: İleri Marjinalliğin Teşkilinde Sınıf, Etnisite ve Devlet

Revisiting Territories of Relegation: Class, Ethnicity and Statein the Making of Advanced Marginality

Loïc Wacquant (Çeviren: Aksu Akçaoğlu)

Özet & AbstractKenti Bourdieu’yle Düşünmek: İlişkisi, İlkeleri ve Uygulamaları 

Bourdieu Comes to Town: Pertinence, Principles, Applications

Loïc Wacquant (Çeviren: Aksu Akçaoğlu)

Özet & Abstractİleri Marjinalite Perspektifinden Altındağ’a Bakış: Suçun Mekânı, Mekânın Suçu mu?

Gazing at Altındağ from the Perspective of Advanced Marginality: Is the Space of Crime the Crime of Space?

Boran Ali Mercan

Özet & AbstractLocally Confined Territorial Stigmatization: The Case of “Gypsy” Stigma

Yerel Düzeyle Sınırlı Mekânsal Damgalama: “Çingene” Damgası Örneği

Özlem Akkaya - Egemen Yılgür

Özet & Abstract
“Gettolaşma” Söylemi Bağlamında Sosyo-mekânsal Sürgün Yerleri

Socio-spatial in the Context of the “Ghettozation” Discourse

Asiye Akgün Gültekin

Özet & AbstractGecekonduyu Wacquant’la Düşünmek: Umut Mekânlarında Toplumsal ve Mekânsal Dönüşüm

Thinking of Squatter House with Wacquant; Social and Spatial Transformation in the Spaces of Hope

Ferhat Arık

Özet & AbstractLoïc Wacquant'a İlişkin Notlar Üzerinden Güncel Türkiye Okuması Denemesi

Re-thinking Contemporary Turkey with Loïc Wacquant

Meriç Kırmızı

Özet & Abstract


Türkiye`de Neoliberal Devletin İnşa ve Muhafazasında Çanakkale Savaşı Söyleminin Rolü Üzerine Bir Tartışma

A Discussion on the Role of the Gallipoli War Narrative in Constructing and Protecting the Neoliberal Government in Turkey

Elif Gezgin

Özet & Abstract


Mekân, Kimlik, Sınıf: Farklar Neden Bir Arada Barınamazlar?

Space, Identity, Class: Why Cannot the Differences Coexist?

Polat S. Alpman

Özet & Abstract